Wie zijn we?

Elk ziekenhuis is verplicht een ombudsdienst te hebben. Zie de lijst van de ombudsdiensten in de ziekenhuizen.

Binnen de geestlijke gezondheidszorg ken er een conventie worden afgesloten tussen een voorziening en het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg. Voor de regio Brussel Hoofdstad kan u alle voorzieningen geestelijke gezondheidszorg die gebruik maken van de ombudsdienst in onderstaande tafel terugvinden:

[table id=3 /]

De ombudsdienst van het OPGG heeft ombudsvrouwen:

Hajar Laghmiche, franstalige ombudsvrouw

Nada Pennewaert, franstalige ombudsvrouw

Voor wat betreft klachten over zorgverstrekkers uit de ambulante sector (vb Huisarts, specialist, tandarts, zorgverstrekker in RVT, in gevangenis, …) moet men zich richten tot de federale ombudsdienst.