Onze ombudsdienst

De ombudsdienst van het Brussels Platform werd opgericht in 2003, kort na de inwerkingtreding van de wet betreffende de rechten van de patiënt. Sindsdien, en dankzij het vertrouwen dat de instellingen die een beroep op onze dienst doen in ons stellen, hebben we een specifieke aanpak ontwikkeld voor de behandeling van klachten van patiënten, bewoners en familieleden die een beroep op ons doen. Deze expertise is ontwikkeld in contact met de partners in de zorgrelatie, of het nu gaat om gebruikers of professionals, en wordt gebruikt om de ethische communicatie binnen de Brusselse geestelijke gezondheidszorg te bevorderen.

U vindt hier :