Vertrouwenspersoon

Wat als ik hulp nodig heb?

De wet op de patiëntenrechten heeft het mogelijk gemaakt om een vertrouwenspersoon aan te wijzen die de patiënt zal bijstaan bij de uitoefening van bepaalde rechten, namelijk het recht op informatie en de rechten met betrekking tot het dossier.

De persoon wordt gekozen door de patiënt en moet, zoals zijn of haar naam aangeeft, een persoon van vertrouwen zijn gezien de gevoeligheid van de informatie waartoe hij of zij toegang zal hebben. Dit kan een naaste zijn of zelfs een zorgverlener.

De patiënt zal zijn of haar identiteit mondeling of schriftelijk meedelen aan de behandelaar, die dit in het dossier zal moeten melden. Als u meer wenst te weten over de vertrouwenspersoon, raadpleeg dan onze brochure.