Wet betreffende de rechten van de patiënt

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt erkent een reeks rechten voor elke persoon die zorg ontvangt van een gezondheidswerker: dit maakt deel uit van een zorgfilosofie die de autonomie van de patiënt en de dialoog tussen zorgverlener en patiënt bevordert.

Naast de definitie van de rechten van de patiënt introduceert de wet van 22 augustus 2002 een aantal nieuwe elementen: