Recht op kwaliteitsvolle dientverlening

Recht op kwaliteitsvolle dientverlening

Het recht op kwaliteit van de zorg omvat twee aspecten: Enerzijds de technische kwaliteit, in het licht van de huidige medische kennis en beschikbare technologie, en anderzijds de relationele kwaliteit, door respect voor mensen zonder enig onderscheid of discriminatie.