Hoe kan u ons contacteren?

Onze contactgegevens

De ombudspersonen zijn steeds bereikbaar tijdens hun permanentie in de voorziening waar u verbijft. Buiten de permanenties kan u ook een afspraak maken in de lokalen van het  Brussels Overlegplatform Geestelijke Gezondheid

Als gediplomeerd maatschappelijk werker en coach heb ik me in 2019 gericht op bemiddeling in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens mijn loopbaan als maatschappelijk werker was ik voornamelijk actief in de eerstelijnsdiensten. Sinds 2006 ben ik vooral betrokken bij het overleg in de geestelijke gezondheidszorg.

Greta Leire, nederlanstalige ombudsvrouw, 0800/32.036, klacht@mediatio.be

Als gediplomeerd psychologe heb ik me in 2010 gericht op bemiddeling in de geestelijke gezondheidszorg. In mijn professionele carrière heb ik met name gewerkt rond interculturaliteit in de gezondheidszorg en de ethische kwesties die de toepassing van de rechten van patiënten in de psychiatrie met zich meebrengt.

Hajar Laghmiche, franstalige ombudsvrouw, 0800/99.091, plainte@mediatio.be

(Hajar Laghmiche is momenteel afwezig en wordt vervangen door Clémence Hennaux. U kunt Clémence Hennaux bereiken via e-mail : c.h@mediatio.be of per telefoon op 0800/99.091).